Opieka COVID-19

COVID-19 jest chorobą układu oddechowego, która powoduje objawy takie jak gorączka, kaszel i duszność. Objawy te zwykle pojawiają się po 2-14 dniach po ekspozycji. Jeśli uważasz, że miałeś(-aś) kontakt z osobą zakażoną COVID-19, musisz zgłosić się na test. Dowiedz się więcej o testach.

Udowodniono, że szczpeienia zmnejszają ciężkie zachorowania na COVID-19 i śmierć. W Stanach Zjednoczonych dopuszczono do użytku kilka szczepionek. Dowiedz się więcej o szczepionkach przeciw COVID-19.

Dowiedz się więcej o szczepionce przeciw COVID-19, testom i leczeniu

p

Informacje o szczepionkach przeciw COVID-19