Ochrona zdrowia imigrantów

Na tej stronie wyjaśniono, jakie ubezpieczenie zdrowotne może przysługiwać imigrantowi.

Aby kwalifikować się do programu ubezpieczenia zdrowotnego, musisz być mieszkańcem stanu Illinois i kwalifikować się zgodnie z określonymi zasadami dla każdego programu.

Wielu imigrantów może kwalifikować się do Świadczenia zdrowotne dla dorosłych imigrantów (HBIA), Świadczenia zdrowotne dla seniorów-imigrantów (HBIS), programu Program pomocy medycznej dla ofiar handlu ludźmi, tortur lub innych przestępstw (VTTC), inne Programy Medicaid lub ACA Marketplace.