Last updated: March 7, 2023
p

W tej zakładce uzyskasz informacje o programach wsparcia innych niż ubezpieczenie zdrowotne Medicaid i Marketplace.

Inne programy wsparcia

Niektóre osoby mogą uzyskiwać ubezpieczenie i usługi zdrowotne poza Medicaid i Marketplace, z programów przeznaczonych dla określonych populacji. Te rodzaje programów służą ludziom w szczególnych okolicznościach, takim jak osoby niepełnosprawne, weterani, imigranci i osoby bez legalnego statusu imigracyjnego. Te programu zapewniają ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, usługi pomagające ludziom pozostać w domach i społecznościach, świadczenia pieniężne, bezpłatną pomoc prawną i inne świadczenia.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wsparcia w uzyskiwaniu ubezpieczenia lub usług zdrowotnych, to możesz znaleźć informacje i pomoc w poniższych linkach:

Usługi dla starszych dorosłych:

Usługi dla osób niepełnosprawnych:

  • Program Usług Domowych Departamentu Usług Domowych świadczy usługi na rzecz osób z ciężką niepełnosprawnością, aby umożliwić im pozostanie w domach i zachowanie możliwie największej niezależności

Usługi dla weteranów:

  • Departament ds. Weteranów Stanu Illinois oferuje kilka programów i wydarzeń dla weteranów. Znajdź najbliższe Biuro Usług dla Weteranów, korzystając z tego narzędzia wyszukiwania online lub dzwoniąc na numer (800) 437-9824 – ze stanu Illinois; (217) 782-6641 – spoza stanu; lub TDD (217) 524-4645.
  • Sieć Pomocy Prawnej dla Sił Zbrojnych w Stanie Illinois to infolinia stanowa, zapewniające informacje prawne, porady, usługi zadaniowe (łącznie z przygotowywaniem i weryfikacją dokumentów prawnych) i skierowania weteranom, żołnierzom służby czynnej, członkom gwardii narodowej, rezerwistom oraz ich współmałżonkom i osobom będącym na ich utrzymaniu. Zadzwoń na numer 855-IL-AFLAN (855-452-3526), aby porozmawiać z radcą prawnym, jeśli jesteś weteranem, żołnierzem służby czynnej, członkiem gwardii narodowej, rezerwistą albo współmałżonkiem bądź osobą pozostającą na ich utrzymaniu.

Usługi dla imigrantów i osób z obywatelstwem innych krajów:

Bezpłatne porady i wsparcie prawne:

Wsparcie w zakresie zakwaterowania:

  • org pomaga osobom ze stanu Illinois w znalezieniu zakwaterowania odpowiedniego do ich potrzeb.

Wsparcie zatrudnienia:

Pomoc w opiece nad dziećmi:

  • Departament Usług Społecznych Stanu Illinois oferuje Wsparcie w Opiece nad Dziećmi, aby pomóc osobom o kwalifikujących się dochodach w opłacaniu usług opieki nad dziećmi.
t

Inne świadczenia

Pamiętaj, że są także inne świadczenia, do których możesz się kwalifikować, które mogą Ci pomóc w kwestiach związanych z dochodem, zakwaterowaniem, zatrudnieniem i żywnością. Możesz złożyć wniosek o te świadczenia równocześnie ze składaniem wniosku o objęcie programem Medicaid w witrynie www.abe.illinois.gov.

Tutaj znajdziesz także swój lokalny Dział Usług Społecznych, który możesz odwiedzić.