Last updated: May 9, 2020

p

Oto kilka pojęć dotyczących kosztów ubezpieczenia i sposobu korzystania z niego, które należy poznać.

Składka

Comiesięczny rachunek opłacany przez Ciebie za swój plan.

Współpłatność

Kwota płacona przez Ciebie za usługi opieki zdrowotnej objęte planem. Ta kwota może być różna dla każdego rodzaju usługi. Możesz na przykład płacić 20 USD za wizytę u lekarza. Kwoty współpłatności są zwykle podane na karcie ubezpieczeniowej.

Opłata podlegająca potrąceniu

Kwota, którą masz do zapłaty za usługi opieki zdrowotnej objęte ubezpieczeniem, zanim Twój plan zacznie płacić.

Opieka profilaktyczna

Rutynowa opieka zdrowotna, obejmująca badanie przesiewowe i kontrolne w celu zapobiegania lub profilaktyki schorzeń, chorób lub innych problemów zdrowotnych.

Sieć

Lekarze, szpitale i inni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, z którymi współpracuje Twoja firma ubezpieczeniowa w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. Z reguły świadczeniodawcy, z których usług korzystasz, muszą należeć do tej samej sieci.

Świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej

Wybrany przez Ciebie lekarz, którego musisz zwykle odwiedzać jako pierwszego w przypadku choroby lub urazu. Może Cię on skierować do innych lekarzy lub szpitala.

t

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Objaśnienie innych pojęć z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego znajdziesz w słowniczku w witrynie HealthCare.gov.