Last updated: January 23, 2024
p

W tym punkcie opisano niektóre inne świadczenia publiczne w stanie Illinois, o które możesz wnioskować.

Składanie wniosku o inne świadczenia

W tym punkcie opisano niektóre inne świadczenia publiczne w stanie Illinois, o które możesz wnioskować.

Składanie wniosku o inne świadczenia

Jeśli składasz wniosek o objęcie programem Medicaid, to możesz się kwalifikować do innych rodzajów pomocy dzięki ABE:

  • SNAP – określany czasem jako znaczki żywnościowe, które pomagają w zakupach żywności
  • Pomoc gotówkowa – pomoc w zapłaceniu za żywność, schronisko, media i pokryciu wydatków dla rodzin o niskich dochodach zamieszkujących z dziećmi
  • Oszczędności Medicare – pomoc w opłacaniu składek Medicare

Możesz także złożyć wniosek o wiele innych świadczeń w stanie Illinois, aby pomóc sobie i swojej rodzinie.

Program Opieki nad Dziećmi (CCAP) IDHS zapewnia pracującym rodzinom o niskich dochodach dostęp do przystępnej cenowo, wysokiej jakości opieki na dziećmi, która umożliwia im dalszą pracę i przyczynia się do zapewnienia zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. CCAP może pomóc rodzinom w opłacaniu opieki w ośrodku lub w domu. Rodziny współuczestniczą w finansowaniu proporcjonalnie do liczby jej członków i dochodu.

Program Pomocy w Domowych Wydatkach Energetycznych dla Osób o Niskich Dochodach (ang. Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP) pomaga gospodarstwom o niskich dochodach w opłacaniu domowych usług energetycznych (głównie ogrzewania w miesiącach zimowych).

WIC to program pomocy żywnościowej dla kobiet, dzieci i niemowląt. Pomaga on kobietom w ciąży, nowym matkom i małym dzieciom w dobrym odżywianiu się i zachowaniu zdrowia.

Te programy zapewniają usługi umożliwiające osobom indywidualnym pozostanie we własnych domach lub w swojej społeczności zamiast pobytu w placówce.

t

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Możesz się zawsze zdecydować na kontakt z Nawigatorem, aby skonfigurować bezpłatne wizyty w celu uzyskania pomocy osobiście dzięki tym wnioskom.