Last updated: September 30, 2021

p

Aby sprawdzić swoje świadczenia, trzeba znać swoje numery identyfikacyjne oraz nazwę użytkownika i hasła. Te informacje są niezbędne do uzyskiwania dostępu do swoich kont i odnawiania ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne informacje

Należy zrobić listę, kopię lub fotografię następujących informacji i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu:

 • Twoja Karta medyczna
 • Twoja nazwa użytkownika i hasło do konta Zarządzaj moim przypadkiem (MMC)
 • Imię i nazwisko Twojego lekarza (Twojego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, PCP)
 • Numer telefonu Twojego lekarza
 • Nazwa Twojej apteki
 • Numer telefonu Twojej apteki
 • Nazwa Twojego planu zdrowotnego
 • Numer telefonu Twojego planu zdrowotnego
 • Twoja karta ID uczestnika planu zdrowotnego

Twoje świadczenia zdrowotne

Dodatkowe informacje o zakresie Twojego planu zdrowotnego możesz uzyskać z podręcznika uczestnika w witrynie swojego planu.

Wszystkie plany zdrowotne Medicaid w stanie Illinois obejmują te podstawowe usługi:

 • całodobowa linia pielęgniarska
 • usługi behawioralnej opieki zdrowotnej
 • usługi stomatologiczne
 • usługi lekarskie
 • usługi okulistyczne
 • usługi związane ze słuchem
 • opieka domowa
 • opieka hospicyjna
 • usługi szpitalne
 • analizy laboratoryjne i RTG
 • artykuły medyczne
 • recepty
 • leczenie
 • transport

Wszystkie plany obejmują także świadczenia dodatkowe, takie jak Koordynatorzy opieki, którzy pomogą Ci w znalezieniu potrzebnych świadczeniodawców i usług. Skorzystaj z tego narzędzia do porównywania planów, aby sprawdzić różnice między planami oferowanymi w Twojej okolicy i znaleźć informacje kontaktowe każdego z planów.

t

Inne świadczenia

Pamiętaj, że możesz się także kwalifikować do świadczeń dodatkowych, takich jak SNAP (pomoc w opłacaniu żywności), Pomoc w opiece nad dziećmi (ang. Child Care Assistance) itd.

Aby dowiedzieć się więcej o innych programach świadczeń, do których możesz złożyć wniosek, odwiedź tę stronę.