Last updated: June 5, 2020
p

W tym punkcie podano informacje o koncie Zarządzaj moim przypadkiem, ang. Manage My Case, MMC).

Co to jest konto Zarządzaj moim przypadkiem?

Zarządzaj moim przypadkiem (ang. Manage My Case (MMC) ) to nowa zakładka w witrynie Kwalifikacji do wnioskowania o Świadczenia (ang. Application for Benefits Eligibility (ABE) ), która umożliwia Ci sprawdzanie, zmienianie i odnawianie swoich świadczeń Medicaid, SNAP i TANF online w dowolnym czasie.

Korzystaj z konta Zarządzaj moim przypadkiem, by:

  • sprawdzać status wniosku
  • odnawiać świadczenia
  • sprawdzić, do której Organizacji zarządzanej opieki (ang. Managed Care Organization, MCO) Cię włączono
  • zgłaszać zmiany – dochód, członkowie rodziny, wydatki lub nowe adresy
  • zamieszczać dokumenty
  • przeglądać powiadomienia
  • widzieć nadchodzące wizyty i je przenosić
  • wnosić odwołania i nimi zarządzać

Jak konfigurować konto Zarządzaj moim przypadkiem:

R

Krok 1:

Przejdź do abe.illinois.gov
R

Krok 2:

Kliknij zielony przycisk „Manage My Case”

Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło ABE

Jeśli nie masz konta ABE, kliknij „Utwórz konto ABE” („Create an ABE account”), aby się zarejestrować

R

Krok 3:

Po zalogowaniu wybierz „Połącz swoje konto” („Link your account”)

Wprowadź swoją datę urodzenia i swój Numer Ubezpieczenia Społecznego lub Indywidualny numer ID

Ten jednorazowy proces spowoduje powiązanie Twojego konta ABE z Twoimi informacjami o świadczeniach

R

Krok 4:

Kiedy powiążesz swój przypadek ze swoim kontem ABE, pojawi się prośba o odpowiedzenie na kilka pytań, aby potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli się to powiedzie, przejdziesz bezpośrednio do MMC.

Uwaga: Przed styczniem 2019 roku niektóre osoby nie mogły konfigurować konta Zarządzaj moim przypadkiem, na przykład jeśli nie miały historii kredytowej. Począwszy od stycznia 2019 roku klienci lub wnioskujący, którzy bezskutecznie próbowali zweryfikować swoją tożsamość online w witrynie ABE.Illinois.gov, mogą zażądać manualnego potwierdzenia ich tożsamości przez Stan, aby umożliwić sobie korzystanie z konta Zarządzaj moim przypadkiem (MMC).

Jeśli nie możesz prawidłowo odpowiedzieć na pytania dotyczące tożsamości albo jeśli system nie ma dostatecznych informacji odnośnie do swojego pytania, zostaniesz poproszony/a o skontaktowanie się z infolinią pomocy Experian Credit Bureau, aby odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

Niektóre osoby nie mogą teraz skonfigurować konta Zarządzaj moim przypadkiem, na przykład jeśli nie mają historii kredytowej. Stan pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą większej liczbie osób konfigurować konto Zarządzaj moim przypadkiem.

Możesz zażądać manualnej Weryfikacji Tożsamości od stanu, korzystając z formularza w języku angielskim lub hiszpańskim. Kiedy zwrócisz formularz (możesz przesłać faksem na numer 217-557-1370), Stan prześle Ci powiadomienie, czy Twoja manualna Weryfikacja tożsamości została zatwierdzona.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w witrynie Departamentu Usług Społecznych Stanu Illinois. W razie pytań prześlij e-mail: ABE.Questions@illinois.gov.

Możesz składać wniosek o świadczenia i korzystać ze swojej Karty medycznej, nawet jeśli nie uda Ci się skonfigurować swojego konta Zarządzaj moim przypadkiem.

t

Poznaj swoje prawa

Możesz się odwołać od każdej decyzji, działania lub braku działania, z którym się nie zgadzasz, ze strony Departamentu Usług Społecznych (ang. Department of Human Services, DHS) lub Opieki Medycznej i Usług Rodzinnych (ang. Healthcare and Family Services, HFS). Możesz na przykład wnieść odwołanie w przypadku odebrania Ci prawa do korzystania z Medicaid lub uniemożliwienia udziału w programie Medicaid po złożeniu wniosku. Wejdź na tę stronę, aby uzyskać dodatkowe informacje lub wnieść odwołanie dotyczące Twojego przypadku w Medicaid.
t

Potrzebujesz pomocy dotyczącej konta Zarządzaj moim przypadkiem w innym języku?

Karty informacji o koncie Zarządzaj moim przypadkiem można uzyskać od DuPage Federation w językach: arabskimbirmańskimchińskim mandaryńskimhindikoreańskimpolskimrosyjskimtagalskimurdu i wietnamskim.