Last updated: March 7, 2023
p

Poniżej prezentujemy kilka przydatnych warunków, które trzeba znać, kiedy korzysta się z Medicaid.

Medicaid

Medicaid to nazwa ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez stan. Występuje ona także pod nazwami programów, zależnie od tego, jakim programem Medicaid Cię objęto. Kobiety w ciąży są objęte programem Mamy i małe dzieci (ang. Momg and Babies) Dzieci są objęte programem Wszystkie dzieci (ang. All Kids) Inne osoby dorosłe i osoby niepełnosprawne są objęte programem AABD. Inne osoby dorosłe są objęte programem ACA Dorosły (ang. ACA Adult)

MCO lub Plan Zarządzanej Opieki

Większość osób objętych programem Medicaid uczestniczy także w Planie zarządzanej opieki, nazywanym również Organizacją zarządzanej opieki (MCO) lub planem zdrowotnym. Jest to grupa lub sieć lekarzy, szpitali i aptek, do których możesz pójść ze swoją kartą Medicaid.

Nowy stanowy program Zarządzanej opieki Medicaid (ang. Medicaid Managed Care) w Illinois nosi nazwę HealthChoice Illinois. W przypadku HealthChoice Illinois zostaniesz włączony/a wraz ze świadczeniodawcą podstawowej opieki zdrowotnej (PCP) do planu zdrowotnego zarządzanej opieki. Tutaj uzyskasz dodatkowe informacje o sposobie wybierania planu i lekarza.

Opieka profilaktyczna

Rutynowa opieka zdrowotna, obejmująca badania przesiewowe i kontrolne w celu zapobiegania lub profilaktyki schorzeń, choroby lub innych problemów zdrowotnych.

Świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej

Wybrany przez Ciebie lekarz, którego musisz zwykle odwiedzać jako pierwszego w przypadku choroby lub urazu. Może Cię on skierować do innych lekarzy lub szpitala.

Ponowna kwalifikacja

Ubezpieczenie zdrowotne Medicaid musi być odnawiane raz w roku. Określa się to mianem ponownej kwalifikacji Otrzymasz list pocztą lub powiadomienie na swoim koncie Zarządzaj moim przypadkiem (MMC), kiedy nadejdzie czas na odnowienie. Zwykle ma to miejsce w innym czasie od tego, kiedy wybierasz lub zostajesz włączony/a do jakiegoś MCO.