Search Results for


Privacy Policy

Privacy Policy Home » You searched for “” Get Care Illinois Website Privacy Policy The Shriver Center on Poverty Law is committed to protecting your privacy. This Privacy Policy is designed to tell you about the type of information we collect when you visit...

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Home » You searched for “” Last updated: May 9, 2020 p W tej zakładce uzyskasz informacje o programach wsparcia innych niż ubezpieczenie zdrowotne Medicaid i Marketplace. Inne programy wsparcia Niektóre osoby mogą uzyskiwać...

Konfiguracja konta Zarządzaj moim przypadkiem

Konfiguracja konta Zarządzaj moim przypadkiem Home » You searched for “” Last updated: May 9, 2020 p W tym punkcie podano informacje o koncie Zarządzaj moim przypadkiem, ang. Manage My Case, MMC). Co to jest konto Zarządzaj moim przypadkiem? Zarządzaj moim...

Po złożeniu wniosku – Co dalej?

Po złożeniu wniosku – Co dalej? Home » You searched for “” Last updated: May 9, 2020 p Z tej strony dowiesz się, co się stanie po złożeniu przez Ciebie wniosku o objęcie programem Medicaid. Co się dzieje po złożeniu przeze mnie wniosku o objęcie programem...

Odwołania Medicaid

Odwołania Medicaid Home » You searched for “” Last updated: May 9, 2020 p Z tej zakładki dowiesz się, jak się odwołać od decyzji o swoim przypadku Medicaid, z którą się nie zgadzasz. Co to jest odwołanie? Możesz się odwołać od każdej decyzji, działania lub braku...

Składanie wniosku o inne świadczenia

Składanie wniosku o inne świadczenia Home » You searched for » Page 2 Last updated: February 16, 2021 p W tym punkcie opisano niektóre inne świadczenia publiczne w stanie Illinois, o które możesz wnioskować. Składanie wniosku o inne świadczenia W tym punkcie...

Składanie wniosku o objęcie programem Medicaid

Składanie wniosku o objęcie programem Medicaid Home » You searched for “” Last updated: May 9, 2020 p Z tej zakładki dowiesz się, jak wnioskować o objęcie programem Medicaid i korzystać ze swojej karty medycznej w celu uzyskiwania opieki. Co to jest Medicaid?...

Wybieranie planu Marketplace

Wybieranie planu Marketplace Home » You searched for “” Last updated: May 9, 2020 p W tej zakładce znajdziesz pomoc w wyborze planu w Marketplace. Jak wybrać plan w Marketplace? Wybieranie planu ubezpieczenia zdrowotnego może być skomplikowane....

Po złożeniu wniosku – Co dalej?

Po złożeniu wniosku – Co dalej? Home » You searched for “” Last updated: May 9, 2020 p Z tej strony dowiesz się, co się stanie po złożeniu przez Ciebie wniosku o objęcie programem Marketplace. Co się dzieje po złożeniu przeze mnie wniosku o objęcie programem...

Składanie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne Marketplace

Składanie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne Marketplace Home » You searched for “mem” Last updated: May 9, 2020 p This section tells you how to use the Marketplace to shop for and buy health insurance coverage. Co to jest ubezpieczenie zdrowotne Marketplace?...