Last updated: May 26, 2023
p

Z tej zakładki dowiesz się, jak wnioskować o objęcie programem Medicaid i korzystać ze swojej karty medycznej w celu uzyskiwania opieki.

Co to jest Medicaid?

Medicaid to nazwa ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez stan. Ma ona także inne nazwy, zależnie od tego, do jakiego typu Medicaid Coverage Group się kwalifikujesz. Te grupy to między innymi: Mamy i dzieci (Moms and Babies), Wszystkie dzieci (All Kids), Pomoc dla Osób Starszych, Niewidomych i Niepełnosprawnych Ruchowo (ang. Aid to the Aged, Blind, and Disabled, AABD) oraz Dorosłe dzieci alkoholików (ACA Adult). Niektórzy ludzie określają także Medicaid jako Kartę medyczną.

Skąd mam wiedzieć, czy kwalifikuję się do objęcia programem Medicaid?

W stanie Illinois najlepszym sposobem na sprawdzenie swojej kwalifikacji do objęcia programem Medicaid jest odpowiedzenie na kilka podstawowych pytań w narzędziu przesiewowym Kwalifikacja do Wnioskowania o Świadczenia (ang. Application for Benefits Eligibility, ABE) stanu Illinois w zakładce „Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek” [„Check if I should Apply”].

Nawigator lub Pomocnik to przeszkolony obiektywy profesjonalista, który może pomóc Tobie i Twojej rodzinie w znalezieniu odpowiedniego programu opieki zdrowotnej. Tutaj możesz zaplanować bezpłatne osobiste spotkanie z Nawigatorem, który pomoże Ci sprawdzić, czy kwalifikujesz się do Medicaid lub innych świadczeń publicznych.

Jak złożyć wniosek o objęcie programem Medicaid?

ABE – Kwalifikacja do Wnioskowania o Świadczenia – to witryna wykorzystywana do składania wniosków o objęcie programem Medicaid i innymi świadczeniami w stanie Illinois: https://abe.illinois.gov/abe/access/

W niektórych przypadkach Twój program Medicaid może być antydatowany do trzech miesięcy od dnia złożenia przez Ciebie wniosku, jeśli kwalifikowałeś/aś się i poniosłeś/aś koszty medyczne w ciągu tych trzech miesięcy. Możesz się kwalifikować w trakcie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku, nawet jeśli nie będziesz się kwalifikować w momencie składania wniosku. Musisz poprosić o antydatowanie w momencie składania wniosku.

Jeśli nie wiesz, czy jesteś już w programie Medicaid, możesz zadzwonić do Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawania Głosu (ang. Automated Voice Recognition System) na numer 1-855-828-4995, podając swój Numer identyfikacyjny Odbiorcy (ang. Recipient Identification Number, RIN), aby sprawdzić, czy jest on aktywny.

Jakie są moje następne kroki?

Sprawdź te linki, by się dowiedzieć, co masz zrobić po złożeniu wniosku o objęcie programem Medicaid.

Konfiguracja konta Zarządzaj moim przypadkiem (Manage My Case)

Po złożeniu wniosku – Co dalej?

Pamiętaj, że możesz się odwołać od każdej decyzji, działania lub braku działania, z którym się nie zgadzasz, ze strony Departamentu Usług Społecznych (ang. Department of Human Services, DHS) lub Departamentu Opieki Medycznej i Usług Rodzinnych (ang. Department of Healthcare and Family Services, HFS). Możesz na przykład wnieść odwołanie w przypadku odebrania Ci prawa do korzystania z Medicaid lub uniemożliwienia udziału w programie Medicaid po złożeniu wniosku. Wejdź na tę stronę, aby uzyskać dodatkowe informacje lub wnieść odwołanie dotyczące Twojego przypadku w Medicaid.

t

Składanie wniosku o inne świadczenia

Jeśli składasz wniosek o objęcie programem Medicaid, to możesz skorzystać z tego samego wniosku (ABE) w przypadku innych rodzajów pomocy:

  • SNAP – określany czasem jako znaczki żywnościowe, które pomagają w zakupach żywności
  • Cash Assistance – pomoc w zapłaceniu za żywność, schronisko, media i pokryciu wydatków dla rodzin w potrzebie
  • Medicare Savings – pomoc w opłacaniu składek Medicare

Tutaj znajdziesz więcej informacji o sposobie składania wniosku o inne świadczenia.