Last updated: May 9, 2020

p

Z tej strony dowiesz się, co się stanie po złożeniu przez Ciebie wniosku o objęcie programem Medicaid.

Co się dzieje po złożeniu przeze mnie wniosku o objęcie programem Medicaid?

Pierwszą rzeczą, jaka trzeba zrobić po złożeniu wniosku o objęcie programem Medicaid jest skonfigurowanie swojego konta Manage My Case (MMC). Możesz śledzić swój wniosek i zapewnić aktualizację swojego adresu do wysyłki w MMC. Klikając tutaj, możesz postępować zgodnie z naszymi instrukcjami konfiguracji MMC.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku Departament Usług Społecznych (DHS) prześle e-mail na Twój adres. Zostanie w nim przesłany:

  • list z prośbą o dodatkowe informacje LUB
  • list z informacją o Twojej kwalifikacji lub zatwierdzeniu do programu Medicaid. Ten list powinien do Ciebie dotrzeć w ciągu 1-2 miesięcy od złożenia wniosku.

Jeśli nie będziesz się kwalifikować ze względu na zbyt duży dochód albo niespełnianie innych kryteriów kwalifikacji, Medicaid prześle Twój wniosek do Marketplace. Tutaj znajdziesz więcej informacji o składaniu wniosku o objęcie programem Marketplace.

W większości przypadków, za wyjątkiem objęcia jakimś programem All Kids, ubezpieczenie zdrowotne rozpocznie się w pierwszym dniu miesiąca, w którym złożyłeś/aś wniosek.

Jeśli zmienisz adres, od razu zadzwoń na infolinię DHS, tel. (800) 843-6154, albo zaktualizuj swój adres w koncie Zarządzaj moim przypadkiem. Tutaj uzyskasz dodatkowe informacje o koncie Zarządzaj moim przypadkiem.

A jeśli będę potrzebować opieki medycznej w trakcie oczekiwania na swoją kartę Medicaid?

W przypadku pilnych lub poważnych problemów zdrowotnych możesz się zwrócić o pomoc na pogotowie.

Jeśli musisz pójść do lekarza w trakcie oczekiwania na zatwierdzenie objęcia programem Medicaid, powiedz swojemu lekarzowi, że złożyłeś/aś wniosek do Medicaid i zachowaj wszelkie otrzymane rachunki. Po objęciu Cię programem Medicaid poproś swojego świadczeniodawcę o przesłaniu tych rachunków do Departamentu Opieki Zdrowotnej i Usług Rodzinnych Stanu Illinois (HFS) do opłacenia.

Jeśli będziesz potrzebować recepty w trakcie oczekiwania na włączenie do programu Medicaid, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Może on być w stanie pomóc Ci w uzyskaniu leku za darmo lub taniej.

Kiedy dostanę swoją kartę medyczną?

Jeśli otrzymasz list z informacją o objęciu Cię programem Medicaid, jego dwie ostatnie strony będą zawierać Twoją Identyfikację odbiorcy (ang. Recipient Identification, RIN). Ten list jest Twoją Kartą medyczną HFS. Twoja Karta medyczna HFS zawiera RIN, imię i nazwisko oraz datę urodzenia każdego członka Twojej rodziny objętego programem.

Wybieranie Planu opieki zdrowotnej w Zarządzanej opiece

Po objęciu programem Medicaid większość osób z Kartą medyczną będzie musiała wybrać plan opieki zdrowotnej w programie zarządzanej opieki oraz świadczeniodawcę podstawowej opieki zdrowotnej, który będzie Twoim głównym lekarzem. Dodatkowe informacje można znaleźć na tej stronie.

Nie wszyscy będą musieli wybrać jakiś plan i świadczeniodawcę podstawowej opieki zdrowotnej. Niektórzy będą nadal korzystać ze swojej karty medycznej do uzyskiwania opieki i przychodzenia na wizyty lekarskie.

t

Odnawianie lub Zachowywanie swojego Ubezpieczenia zdrowotnego

Jest ważne, by co roku odnawiać Medicaid, aby zapewnić sobie ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego.

Co roku 2 miesiące przed planowanym zakończeniem Twojego ubezpieczenia zdrowotnego będziesz otrzymywać list pocztą lub powiadomienie na swoim koncie „Zarządzaj moim przypadkiem” z informacją o sposobie odnowienia swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Określa się to mianem Ponownej kwalifikacji Jeśli w powiadomieniu będzie zawarta prośba o podanie dodatkowych informacji lub podpisanie i odesłanie jakichkolwiek formularzy, to musisz to zrobić, by zachować ubezpieczenie zdrowotne.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje o konfigurowaniu konta Zarządzaj moim przypadkiem, aby móc łatwiej odnowić swoje ubezpieczenie zdrowotne.