Last updated: February 18, 2021
p

Z tej zakładki dowiesz się, jak się odwołać od decyzji o swoim przypadku Medicaid, z którą się nie zgadzasz.

Co to jest odwołanie?

Możesz się odwołać od każdej decyzji, działania lub braku działania, z którym się nie zgadzasz, ze strony Departamentu Usług Społecznych (ang. Department of Human Services, DHS) lub Departamentu Opieki Medycznej i Usług Rodzinnych (ang. Department of Healthcare and Family Services, HFS). Możesz na przykład wnieść odwołanie w przypadku odebrania Ci prawa do korzystania z Medicaid lub uniemożliwienia udziału w programie Medicaid po złożeniu wniosku.

Jak mogę się odwołać od decyzji, z którą się nie zgadzam?

Najłatwiejszym sposobem na złożenie wniosku jest skorzystanie z konta Zarządzaj moim przypadkiem online. Przycisk Odwołanie znajduje się u góry każdego ekranu. Wybierz powód swojego odwołania z listy na ekranie i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby wnieść odwołanie.
Możesz także wnieść odwołanie telefonicznie, faksem, pocztą, e-mailem lub osobiście. Linki do formularzy, które musisz wypełnić, znajdziesz w witrynie DHS .

Będziesz nadal korzystać ze swoich świadczeń, jeśli poprosisz o wysłuchanie najpóźniej w dniu wyłączenia Cię z programu lub wstrzymania świadczeń. Powiadomienie o decyzji Illinois Department of Human Services (IDHS) będzie zawierać datę, do której musisz wnieść odwołanie, aby zapewnić sobie kontynuację świadczeń. Jeśli terminowo wniesiesz odwołanie, możesz poprosić o kontynuację swoich świadczeń do rozpatrzenia odwołania, chyba że powiesz IDHS, że nie chcesz kontynuacji swoich świadczeń.

t

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika przy wnoszeniu odwołania, to możesz: