Zasoby dotyczące opłat publicznych dla rodzin imigrantów w Illinois

Niektóre osoby, które ubiegają się o zieloną kartę (legalny pobyt stały) lub wizę na wjazd do Stanów Zjednoczonych, muszą zdać tzw. test „opłat publicznych” (Public Charge Test) który sprawdzi, czy dana osoba może w przyszłości korzystać z pewnych usług rządowych. Oznacza to, że urzędnicy imigracyjni sprawdzają u danej osoby wszystkie okoliczności kwalifikujące do korzystania z takich usług, w tym wiek, dochody, stan zdrowia, wykształcenie lub umiejętności (w tym znajomość języka angielskiego) oraz oświadczenie sponsora dotyczące wsparcia lub umowy.  

 

Podczas testu urzędnicy imigracyjni mogą również zbadać, czy dana osoba korzystała z określonych programów publicznych. Tylko kilka programów Medicaid (takich jak „ACA Adult Medicaid”) jest objętych powyższym testem. Programy Medicaid, takie jak „All Kids” oraz „Moms & Babies”, nie są brane pod uwagę w rezultatach testu.  

 

Wiele osób o statusie imigracyjnym nie musi nawet zdawać tego testu.  

 

  • Legalni stali mieszkańcy (lub osoby posiadające zielone karty) nie są dotknięci tym obowiązkiem, chyba że opuszczą USA na okres ponad 180 dni po czym będą chcieli wjechać ponownie.  
  • Test opłat publicznych nie uwzględnia wykorzystania świadczeń przez członków rodziny osoby ubiegającej się o zieloną kartę; wykluczone z testu jest na przykład korzystanie z zasiłków przez dzieci obywateli USA.
t

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz więcej pytań na temat tego, czy korzystanie z programów zdrowotnych lub innych wpłynie na Twój status imigracyjny lub wniosek o zieloną kartę, jest wiele osób i organizacji, które mogą Ci pomóc. Poniższe zasoby mogą dostarczyć informacji i odpowiedzi na często zadawane pytania, co może pomóc Ci podjąć dobrą decyzję dla swojej rodziny:  

 

 

Pamiętaj, że każda rodzina jest inna, a programy, które pomogą Twojej, mogą nie być częścią nowych zmian w polityce. Nie wahaj się sięgnąć po pomoc lub poradę – nie jesteś sam(a)!